Välkommen till Nibble Gård.

Nibble Gårdsgris finner du strax utanför Västerås i Västmanland och här på gården driver familjen Johansson & Lindahl uppfödning av grisar.

För Nibble är miljöarbete viktigt. År 2000 blev Nibble Svenskt Sigill certifierade och i slutet på 2010 blev Nibble, som första grisuppfödare, även klimatcertifierade. Marken vi brukar är en bristvara som vi endast förvaltar för kommande generationer, alltså inte något som får missbrukas för egen vinning. Därför är det viktigt att såväl växtodling som djuruppfödning sker på ett långsiktigt hållbart sätt. Naturens kretslopp, hänsyn till djur och människors beteende, omtanke, omsorg och integritet skall vara vägledande. Detta ger ett kött som ger mersmak, ett klimat och miljöpåverkan som är minimal och ett öppet och omväxlande landskap som bevaras till kommande generationer.

”I en tid som kräver mycket insatser av oss producenter, behöver vi tänka smart i vår verksamhet. Det innebär att vi som grisuppfödare har ett ansvar att leva upp till, att bedriva en uppfödning med djurens välmående i fokus och som kan ge nästa generation förutsättningar till att bedriva ett jordbruk. För vi på Nibble vill göra det i många generationer.”

Sven-Erik Johansson, första generation Johansson på Nibble lantbruk

Första svenska grisgården att utses till Årets Klimatbonde, 2019

Utdrag från juryns motivering:

”Nibble gårdsgris kombinerar klimatsmart produktion med god djuromsorg och har ett gediget kretsloppstänkande. Nibble Gårdsgris har en lång historia av att arbeta med kontinuerliga förbättringar för ett mer hållbart jordbruk. De samverkar med forskare för att hitta nya metoder att sänka sin miljöpåverkan och behålla en god djurvälfärd.”

 

Ola Hansén, Senior rådgivare hållbar energi och klimat, Världsnaturfonden

Louise König, Senior advisor inom hållbart företagande och konsumtion

Malin Komaiszko, projektledare White Guide Green

Katarina Ahlmén, kvalitetschef Svenskt Sigill