Sugga med nyfödda grisar Nibble

Vad är Nibbles gårdsgris?

På Nibble Lantbruk har vi en grisuppfödning som bygger på att vi ska föda upp våra grisar så att de har gott om utrymme i en harmonisk och bra miljö, foder från den egna åkern och att syskonkullar får gå tillsammans hela uppväxten. I dag har Nibble 210 suggor och föder upp ca 5 500 grisar varje år.

Nibble gårdsgris

På Nibble föder vi upp grisar som lever i en harmonisk miljö. På gårdens marker odlas spannmål som blir grisens mat vilket ger friskare grisar. Vår egen personal sköter om grisarna och utför allt från seminering till att agera smågrissköterska när det är dags för suggorna att grisa. I de nya stallarna kan grisen välja mellan att vara inne eller ute efter humör.  Varumärket Nibble gårdsgris bildades 1999 i samarbete med Sabis i Stockholm.

Grisning

En moderssugga får sin första kull vid ca ett års ålder, då har hon gått dräktig i 115 dagar, eller tre månader, tre veckor och tre dagar. När suggorna är färdiga för grisning får suggan flytta in i en nytvättad och välströdd box. Under grisningen har vi extra uppsikt på suggorna, men oftast klarar de grisningen själva. Det är mycket pyssel i avdelningen med de nya små grisarna. Vi har en ansvarig ”smågrissköterska” som alltid arbetar dagtid vid grisning.

Sven-Erik Nibble
Grisar utomhus Nibble

Avvänjning

När smågrisarna har lärt sig att äta mat så avvänjs de vid 31 dagars ålder. Smågrisarna flyttas till en avvänjningsavdelning på en torv och halvbädd. Grisarna får äta fritt från en automat. Suggorna flyttar från grisningsavdelningen och går till en väl rengjord betäckningsavdelning, där hon träffar galten och insemineras av kunnig personal. Denna avdelning är en så kallad lösdrift, full av ”bökvänlig” ströbädd. Suggan går i lösdrift under hela dräktigheten, på så vis får hon gott om motion och är väl rustad för kommande grisning.

Kastrering

Vi använder oss nu av bedövning och smärtlindring när vi kastrerar våra grisar. Ingreppet gör tjejerna som sköter grisarna, de har genomgått utbildning för att få utföra det.

Slutuppfödning

Smågrisarna flyttas vid ca 70 dagars ålder kullvis till våra stallar, byggda 2008. Dessa stallar är de enda i sitt slag i Sverige. Vi har friska grisar som får växa upp i ett rum där det finns två boxar, i varje box finns det 20 st grisar. De äter när de själva är hungriga, genom att böka fram maten ur en foderautomat. De äter också grovfoder i form av hösilage varje dag, vi sår och slår det själva. Höet innehåller en mängd olika örter. Så som kattfot, kamomill, kärringtand, svartkämpare med flera. Grisar är allätande djur, de vill äta lite av mycket.
Vi ger våra grisar olika spannmålssorter plus ärtor, åkerböna, raps och linfrökaka. Raps och lin innehåller omega-3, det ger fodret en bättre fettsyrasammansättning. Varje box har en veranda, på så vis har grisarna möjlighet att gå ut när de vill. Här bor grisarna tills de väger ca 120 kg. Titta gärna på en film om Nibbles grisverksamhet >> Vi lastar våra grisar på slaktbilen tidigt på morgonen två dagar i veckan. När lastbilen har kört ca 1 timme så har grisarna lagt sig ner och sover största delen av resan till Slakteriet i Skövde.
Detta vet vi för att vi har filmat inne i bilen, allt för att vi skulle känna oss säkra på att de har en bra resa. Våra grisar slaktas på Skövde Slakteri. Vi har valt Skövdeslakteriet för att de har byggt med bästa tänkbara inredning för att minska stressen vid slakten.
Två viktiga förutsättningar för en bra uppfödning är dels ett gott samspel mellan grisar och skötare, dels lokaler som är anpassade efter grisens behov men också är en bra arbetsmiljö.
Nibble_logga2

Varumärket Nibble Gårdsgris

Nibble Gårdsgris bildades den 5 mars 1999. Då började kött från Nibble säljas i butikskedjan Sabis butiker i Stockholm. Det föll sig så väl att samtidigt som Sven-Erik, Magnus och Lena började söka en direktkanal till de kvalitetsmedvetna konsumenterna i Stockholm sonderade Sabis (Slakteriaktiebolaget i Stockholm, grundat 1874) möjligheten att få tag i ursprungsmärkt premiumkött. Då båda två delade grundläggande värderingar inleddes samarbete.

Det upplägg man kom överens om hade som en viktig komponent att Sven-Erik, Magnus och Lena så ofta som möjligt skulle möta konsumenterna i butikerna. Det föll väldigt väl ut. Med burlesk västmanländsk humor konstaterar Sven-Erik att ”Vi har lyckats sätta ett ansikte på grisen.” Konsumentmötena i butikerna har ett dubbelt syfte. Dels handlar det om att informera om hur grisarna föds upp, dels att ta till sig vad kunderna önskar inte minst vad gäller nya produkter och även i inhysning och skötsel av grisarna. Stockholmarna är inte lätt flirtade utan det tog många år att arbeta in Nibbles varumärke. Numer kommer önskemål hela tiden om nya varor, så strategin har fungerat väl. Därför har flera butiker och restauranger Nibble Gårdsgris i diskarna.

Italiensk tradition med svensk kvalitet

I början på 2000-talet reste många svenskar på semester och fick smak på lufttorkat kött. Under 2007 började Nibble Gårdsgris på att undersöka den svenska marknaden och beslöt att försöka lära sig att göra mathantverk på egna grisar med italiensk tradition. 1 Mars 2009 firade Nibble Gårdsgris 10 år med att lansera 1-års lufttorkad skinka ”Nibble prosciutto”. Idag lufttorkas skinka, Nibble karré (Coppa), kotlett (Lonza), sida (pancetta) och 2 sorters salami på gården.
Lena Lufttorkat Nibble
lufttorkning Nibble

Mersmak

Vi inte bara uppskattar griskött. Vi tycker att den ska upplevas med våra sinnen. Bra griskött ska vara hälsosam för våra barn och ska vara klimatcertifierad. Nibble gårdsgris ska ha en unik smak. Grisarnas matrecept ändras sakta för att inte smaken på köttet ska förändras. Nu får våra grisar linfrökaka sedan januari 2009, vi har provat oss fram med hjälp från SLU, vilket har gjort att vi numera har mätbara mängder omega-3 i köttet. Vi tror att den goda smaken på våra produkter kommer genom olika påverkande faktorer, så som avel, maten grisarna äter, stallmiljön och att vår personal gör ett bra jobb genom skötsel.

Omega 3

Vi samarbetar med Sverige Lantbruksuniversitet, som har hjälp oss att mäta fettsyrasammansättningen i köttet. Idag har vi höga kvoter av omega 3, på sikt hoppas vi kunna öka lite till. 2012 mätte vi halterna av omega-3 i våra charkprodukter och i vårt lufttorkade sortiment.

Solenergi

Elen som används vid lufttorkningen kommer bland annat från solcellsparken i Västerås.
Nibble_sinne